Er du særligt sensitiv ligesom jeg?

15-20 % af befolkningen er særligt sensitive

Og kønsfordelingen er lige, det konkluderer i hvert fald Elaine Aron (som er pioneren indenfor begrebet ‘særlig sensitivitet’).

Som særligt sensitiv har man et fintfølende nervesystem, der bevirker, at man lettere bliver overstimuleret! Derfor skal man være varsom med, hvilke oplevelser man udsætter sig selv for. Det betyder blandt andet, at man i langt større grad (end de øvrige 80%) bliver mere påvirket af:

 • generende omgivelser
 • støj, kraftigt lys og andre sansestimuli
 • andre menneskers stemninger
 • kunst, musik og naturen
 • voldsprægede film
 • smerte
 • koffein

Det særligt sensitive træk er nedarvet og dermed genetisk betinget, så hvis du eller dit barn genkender dette personlighedstræk, vil én eller flere af dine forældre og bedsteforældre typisk også være særligt sensitiv.

Jeg genkender dette særlige personlighedstræk fra min moder. Hun sagde aldrig noget i gruppeforsamlinger, og var hele sit liv meget stille.

De forskelle, der skyldes kønsroller og de kulturelle og samfundsmæssige idealer der knytter sig til at være mand henholdsvis kvinde, bevirker naturligvis, at der knytter sig forskellige oplevelser og udfordringer til det sensitive karaktertræk, afhængigt af ens køn.

Jeg har altid vidst, at jeg var en af de 20%

Så da jeg så dette særlige karaktertræk ‘dukke op’, ja så føltes det som noget af en befrielse for mig. Pludselig oplevede jeg, at jeg ‘passede ind’ i en gruppe, hvor jeg ellers altid før havde følt, at jeg var anderledes og mere følsom end andre.

At have dette særlige karaktertræk indebærer blandt andet, at jeg har brug for en del alenetid, da jeg ellers kommer til at føle mig ‘udmattet’ og følelsesmæssigt drænet for energi.

Jeg elsker mit eget selskab, og når jeg har en dag helt for mig selv uden aftaler, ja, så ‘lader’ jeg op. Som særligt sensitiv får jeg energi af at være alene – i passende doser.

Socialt samvær er selvfølgelig helt uundværligt; nogle gange kan jeg bare mærke, at det er i for lang tid af gangen…

Når jeg så er sammen med andre, meget afhængigt af hvem det er selvfølgelig, så kan jeg have svært ved at slappe helt af, enten fordi jeg ikke føler mig tryg, eller fordi der hele tiden er et talepres…. og du konstant er ‘på’.

Af samme grund passer jeg på med for mange aftaler og sørger for at lægge ‘hviledage’ ind.

Følelsen af at blive overstimuleret og dermed drænet for energi mærker jeg mest ved fester, især familiefester, hvor man skal sidde ned i helt op til 8 – 10 timer og bare snakke. Det er noget af et mareridt for mig at skulle være social i så mange timer, så af samme årsag forsøger jeg at undgå dem/korte dem af, hvis jeg kan….

Test dig selv – Er du særligt sensitiv?

Hvis du er i tvivl eller gerne vil have bekræftet en fornemmelse af det, kan du gennemgå denne test*.

Testen er fra bogen: “Særligt sensitive mennesker” af Elaine Aron.

Tag stilling til hvert af de følgende udsagn i overensstemmelse med, hvordan du føler.

Svar ‘ja’, hvis det i det mindste eller i nogen grad er sandt for dig.
Svar ‘nej’ hvis det ikke er særlig sandt eller slet ikke sandt for dig.

 1. Jeg synes at være opmærksom på det udefinerlige og uhåndgribelige i mine omgivelser.
 2. Andre menneskers stemning påvirker mig.
 3. Jeg er meget følsom over for smerte.
 4. På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage til et sted, hvor jeg kan få noget privatliv og blive fri for stimulering.
 5. Jeg er særligt følsom over for virkningerne af koffein.
 6. Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden.
 7. Jeg har et rigt, sammensat indre liv.
 8. Jeg bliver ilde til mode af høje lyde.
 9. Jeg bliver dybt bevæget af kunst eller musik.
 10. Jeg er samvittighedsfuld.
 11. Jeg bliver let forskrækket.
 12. Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave noget på meget kort tid.
 13. Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk miljø, ved jeg for det meste, hvad der skal gøres for at gøre det mere behageligt (såsom at ændre belysningen eller siddepladserne).
 14. Jeg bliver irriteret, når man prøver at få mig til at gøre mange ting på én gang.
 15. Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser eller at glemme ting.
 16. Jeg gør det til et princip at undgå voldsprægede film og tv-show.
 17. Jeg bliver stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår en masse omkring mig.
 18. Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som afbryder min koncentration eller stemning.
 19. Forandringer i mit liv ryster op i mig.
 20. Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage, lyde, kunstværker.
 21. Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår rystende eller overvældende situationer.
 22. Når jeg er nødt til at konkurrere eller at blive iagttaget, mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usikker, at jeg klarer mig meget dårligere, end jeg ellers ville have gjort.
 23. Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte mig som sensitiv eller genert.
 24. Jeg rødmer nemt. 
 25. Jeg er meget følsom over for berøring. 

Dit test-resultat

Hvis du svarer ja til 12 eller flere af spørgsmålene i testen, kan du være særligt sensitiv. Det kan du også være, hvis du oplever enkelte udsagn meget stærkt.

Selv svarede jeg næsten ja til alle udsagn.

Særligt pkt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 18, 20, 22, 23, 24 og 25.

* Denne test er udviklet af Elaine N. Aron

Den er citeret næsten ordret fra Elaine N. Aron’s bog “Særligt Sensitive Mennesker” (jeg har tilføjet pkt. 24 og 25), der udkom på Borgens Forlag i 2008.

Testen er en forkortelse af en længere udgave, som er udviklet på baggrund af talrige interviews og statistiske analyser af det indkomne interviewmateriale.

Læs mere om det at være særligt sensitiv her!

Rigtig god dag til alle der kommer forbi her 💗💗💗

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.