Karma og fri vilje

Om karma

Karma kan ses som frugten af dine handlinger, men også som frugten af dine ikke-handlinger.

Selve ordet karma stammer fra sanskrit, som er et af Indiens 22 officielle sprog.

Karma er loven om årsag og virkning og i sit moralske aspekt et udtryk for kosmisk retfærdighed.

Karmaloven

Karmaloven kaldes også for retfærdighedens og gengældelsens lov, da det du sår, det skal du også høste.

Karma giver balance og genopretter harmoni, og derfor skaber karmaloven retfærdighed iflg. kausalitetsprincippet (loven om årsag og virkning).

Karmaloven skaber på denne måde ligevægt ved at justere alle handlinger, som er urimelige eller forkerte, og kaldes derfor ofte gengældelsesloven.

Ved et menneskes positive eller negative karma forstår man den samlede opsparede sum af virkninger, som mennesket selv har været årsag til i dette liv eller i tidligere inkarnationer, og som før eller senere skal afbalanceres.

Karmaloven virker blandt andet via underbevidstheden, som får mennesket bragt i situationer, hvor det kan gennemføre de opgaver, ønsker og beslutninger, der endnu ikke er opfyldt.

Det er ikke alt karma der kan udlignes i dette liv, hvorfor noget vil videreføres til senere liv i efterfølgende inkarnationer. Det sker, da det simpelthen ikke er alt, der kan erfares optimalt i ens nuværende liv og derfor må udskydes.

Kilde: Spredlyset.dk og Visdomsnettet.dk

Karma og fri vilje

Karma tilsidesætter ikke menneskets fri vilje, og indebærer heller ikke fatalisme (opfattelsen af, at alt er forudbestemt) eller determinisme (opfattelsen af at ens handlinger er bestemt på forhånd, betinget af faktorer som arv og miljø o.l.).

På den anden side er det meningsløst at tale om en absolut fri vilje, da vi på et højere plan har sjælskontrakter.

Før en sjæl reinkarnerer, laver den en plan for sit nye liv. Det liv skal naturligvis matche dens behov så godt som muligt. Så den vil ønske at løse så meget udestående karma, som den kan, få erfaringer, der kan hjælpe med dens udvikling og hvis muligt, skal det hele også helst være lidt sjovt selvfølgelig.

Planlægningen tager lang tid, fordi alt i princippet er muligt. Sjælen skal vælge det land og den sociale klasse, som den vil inkarnere i og den skal også finde andre sjæle, der er villige til at spille roller, der bedst matcher dens planer. Sjælens guider hjælper med det. Når alt er arrangeret og sjælskontrakten er udarbejdet, går vi på scenen igen og begynder vores nye rolle.

Meget højt udviklede personer (personer med et højt bevidsthedsniveau) kan opleve, at deres karma bliver udlignet hurtigere end hos andre. Nogen snakker ligefrem om ‘instant karma’ eller øjeblikkelig karma.

Man kan således opleve med nogen mennesker, at hvis de spænder ben for nogle, så vil de nærmest selv skvatte over kantstenen. Det sker fordi de på energiplan løbende ‘rydder op’.

Kilde: Thegreaterpicture.com

Fra min verden

Jeg har som så mange andre kvinder købt ustyrlige mængder af tøj, hvoraf nok omkring 25% eller mere var et såkaldt fejlkøb.

Derfor ryddede jeg jævnligt op i bunkerne, og gav sæk efter sæk væk til enten genbrug eller mine søstre og veninder, som alle blev meget glade for mit tøj, der ofte var nyt og næsten ikke brugt.

Nu har jeg så ikke så stort et tøjforbrug længere, og køber heller ikke så meget mere. Det har jeg til gengæld en veninde, der gør. Hendes skab bugner af tøj, tilbehør, tasker og sko.

Tilfældet vil at vi bruger nogenlunde samme tøjstørrelse, og at hun er til feminint tøj lige som jeg. At hendes tøj så også er mærkevarer, er bare et ekstra plus.

Ja, som du så nok kan regne ud, er det nu mig, der er den heldige modtager af adskillige sække fyldt med rigtig lækkert tøj. Tak, B ✨❤️

Spred god karma

10 ting, der giver rigtig god karma, helt håndgribelige og lette ting, du kan gøre. Lige nu.

  • Ros andre
  • Vær åben og nysgerrig
  • Sig undskyld
  • Giv plads
  • Hold dig altid på egen måtte
  • Giv mindst ét menneske en bedre dag
  • Vær sød mod andre og vigtigst af alt – dig selv
  • Gør noget godt for dig selv – og skab en positiv energi indeni dig selv
  • Elsk livet, som det er
  • Tilgiv

 

Posted in

Efterlad en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.